52099 - Οι αντιπαραθέσεις

Ν. Λυγερός

Οι αντιπαραθέσεις
του Χριστού
με τους Φαρισαίους
είχαν
το ύφος
των πολεμικών
τεχνών
όπου ένας
υπηρέτης
καταφέρνει
να διαχειριστεί
και να αμυνθεί
στη βαρβαρότητα
μιας σέχτας
δολοφόνων.