52103 - Όσο πιο παλιά

Ν. Λυγερός

Όσο πιο παλιά
είναι τα Ευαγγέλια
τόσο πιο παλιά
είναι τα θαύματα
του Χριστού
γιατί
ήθελαν
να πείσουν
τους πρώτους
πιστούς
αλλά
σιγά σιγά
κατάλαβαν
ότι είναι
η πίστη
που δημιουργεί
τα θαύματα
κι όχι
το αντίθετο.