52104 - Τα θαύματα

Ν. Λυγερός

Τα θαύματα
δεν λέγονται
έτσι
στα Ευαγγέλια
αλλά
σημεία,
έργο
και δύναμη
γι’ αυτό
κυριολεκτικά
είναι
παραγωγή
του Χριστού
που διαφέρει
από τις πράξεις
των μαθητών
που έγιναν
στην συνέχεια
οι Απόστολοι.