52105 - Στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη

Ν. Λυγερός

Στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη
δεν υπάρχουν
περισσότερα
από δέκα
θαύματα
και έξι
από αυτά
δεν καταγράφονται
στα συνοπτικά
Ευαγγέλια
έτσι
η επιλογή
δεν είναι μόνο
καθοριστική
αλλά
και αποτελεσματική.