52106 - Τα επιλεγμένα θαύματα

Ν. Λυγερός

Τα επιλεγμένα θαύματα
του Ιωάννη
είναι
πιο δύσκολα
αποδεικνύουν
ένα άλλο
επίπεδο
Διδασκαλίας
και δεν είναι
απλώς
ένας κατάλογος
χωρίς
ιστορικό
υπόβαθρο
για το μέλλον.