52108 - Δες τις διαφορές

Ν. Λυγερός

Δες τις διαφορές
που υπάρχουν
ανάμεσα
στα Ευαγγέλια
όσον αφορά
στα θαύματα
και ειδικά
τα Συνοπτικά
με το Eυαγγέλιο
κατά Ιωάννη
για να δεις
από μέσα
τις επιλογές
την δομή
και την άλλη
στρατηγική.