52109 - Οι Λεπροί

Ν. Λυγερός

Οι Λεπροί
παίζουν
σημαντικό
ρόλο
στην εποχή
του Χριστού
και σίγουρα
περιμένουν
οι Φαρισαίοι
πώς θα ανταποκριθεί
ο Χριστός
σε αυτή
την ασθένεια
αλλά αυτός
είδε μόνο
τους ανθρώπους.