52112 - Μέσα στον κόσμο

Ν. Λυγερός

Μέσα στον κόσμο
των Χαμαιλεόντων
υπάρχουν
πολλές πτυχές
που χρειάζονται
εξηγήσεις
γιατί είναι
ενσωματωμένες
σε ένα κώδικα
που θέλει
πολλά κλειδιά
για να λειτουργήσει
η απελευθέρωση
του νοήματος
για όσους
θέλουν
να καταλάβουν
την ουσία.