52117 - Με το άγγιγμα

Ν. Λυγερός

Με το άγγιγμα
της πέτρας
ενεργοποιήθηκε
το μονοπάτι
του παρελθόντος
που δείχνει
μόνο σε αυτόν
που το θέλει
ποιες
είναι οι πράξεις
που δημιούργησαν
τα γεγονότα
που έπλασαν
τις διακλαδώσεις
πάνω
στις οποίες
ζουν
οι Χαμαιλέοντες.