52119 - Ο μύθος

Ν. Λυγερός

Ο μύθος
του πέτρινου κήπου
ήταν η αλήθεια
που είχε
γίνει ιστορία
με την πάροδο
του Χρόνου
μετά
από μυριάδες
διακλαδώσεις
που έπλασαν
το δίκτυο
πάνω στο οποίο
ζουν και δρουν
οι Χαμαιλέοντες

της Ανθρωπότητας.