52122 - Το μεγαλείο

Ν. Λυγερός

Το μεγαλείο
της συγχώρεσης
φάνηκε
όταν το ιερό
δέχτηκε
τον βάρβαρο
που το είχε
πυροβολήσει
την ώρα
που μιλούσε
στον λαό.
Έτσι τώρα
το ξέρεις
και εσύ
για να σέβεσαι
τον νεκρό.