52125 - Μάθε να χειρίζεσαι

Ν. Λυγερός

Μάθε να χειρίζεσαι
τη διάσταση
του Hausdorff
για να τιμήσεις
τον άνθρωπο
που έσωσε
το έργο του
ένας άλλος
μαθηματικός
για να μπορεί
τώρα
να το εφαρμόσει
σε προβλήματα
που απασχολούν
ανθρώπους
στα νησιά.