52126 - Η αυτοαναφορά

Ν. Λυγερός

Η αυτοαναφορά
είναι μια έννοια
που λειτουργεί
και στο πλαίσιο
της ανθρωπολογίας
της πολυπλοκότητας
ειδικά
όταν θέλεις
να μελετήσεις
την ίδια
την Ανθρωπότητα
χωρίς
τα εμπόδια
της κοινωνίας.