52127 - Η παράξενη ακολουθία

Ν. Λυγερός

Η παράξενη ακολουθία
Cantor,
von Koch,
Peano,
Julia
Fatou
οδήγησε
χάρη
στον  Mandelbrot
στη δημιουργία
της μορφοκλασματικής
ανάλυσης
και συνεχίστηκε
με τον Douady
τον Hubbard
και τον Yoccoz.