52129 - Με τη μέθοδο

Ν. Λυγερός

Με τη μέθοδο
των ελλειπτικών
καμπυλών
μπορείς
να παράγεις
κρυπτοσύστημα
που είναι
πιο δύσκολο
να σπάσεις
γιατί κάθε βήμα
είναι
πιο ανθεκτικό
στις επιθέσεις
λόγω
δομής
του υποβάθρου
σε επίπεδο
πολυπλοκότητας.