52144 - Είδαμε κτίρια

Ν. Λυγερός

Είδαμε κτίρια
του αρχαίου
κόσμου
όπως είναι
το θέατρο
που επιτρέπουν
στη νοημοσύνη
να επικοινωνεί
σιωπηλά
νέους
κωδικούς
για να ζήσει
το πνεύμα
και πέρα
από τα όρια
των κοινωνιών.