52148 - Από την Ιταλία στην Αίγυπτο μέσω οριοθέτησης ΑΟΖ

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Με την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας έχει αλλάξει η δυναμική της ΑΟΖ. Δεν είναι μόνο η απόδειξη ότι η ελληνική ΑΟΖ αποτελεί μια οντολογική έννοια για την Ελλάδα που είχε υπογράψει το Δίκαιο της Θάλασσας το 1982 και κυρώσει την υπογραφή το 1995. Βέβαια όλοι οι Έλληνες μετά το 2012 έχουν μάθει και με πολιτικό τρόπο τι σημαίνει η ΑΟΖ και για τον ελλαδικό τρόπο αλλά από τότε δεν είχε γίνει καμία κίνηση που να χαρακτηρίζεται με την έκφραση de jure. Τώρα αυτή η οριοθέτηση λειτουργεί καταλυτικά διότι είναι ισχυρή αφού η οριοθετική γραμμή είναι η ίδια για την υφαλοκρηπίδα και για την ΑΟΖ. Το αποτέλεσμα του 2020 τριπλασίασε το όφελος του 1977. Είναι ένα όμορφο παράδειγμα ενισχυμένης συμφωνίας. Έτσι στρατηγικά έρχεται ως παράδειγμα αρχικά αλλά διαμορφώνεται σε μοντέλο για τις επόμενες. Το γεγονός ότι έχει θεμελιωθεί πάνω στην επήρεια των νησιών που βρίσκονται στο Ιόνιο, ενισχύει τις θέσεις μας για τη Γαύδο και για το Καστελλόριζο. Έτσι η Ελλάδα μπορεί να παίξει πιο δυναμικά και με την Αίγυπτο και με την Λιβύη στη συνέχεια.Άλλωστε είναι συμβατή αυτή η προσέγγιση και με τις θέσεις της Κύπρου που κατάφερε να κάνει τρεις συμφωνίες οριοθέτησης με την Αίγυπτο το 2003, με τον Λίβανο το 2007 και με το Ισραήλ το 2010. Όλες αυτές οι οριοθετήσεις έγιναν πάντα με τη μέση γραμμή. Έτσι ειδικά με την περίπτωση της τριπλής συμφωνίας με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο, η νέα οριοθέτηση επισφραγίζει τις στρατηγικές συμπεριφορές της Ελλάδας και της Κύπρου. Διότι οι δύο χώρες συμφωνούν στο πλαίσιο της μέσης γραμμής. Και η καθεμιά έχει υπογράψει με τον ίδιο τρόπο τις άλλες συμφωνίες κατά συνέπεια είναι λογικό να υπάρχει το ανάλογο και για την Αίγυπτο. Σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι συμφωνούμε να υπογράψουμε γύρω από το τριπλό σημείο επαφής των τριών ΑΟΖ των χωρών σημαίνει πρακτικά ότι συνυπολογίζουμε την επήρεια του συμπλέγματος Καστελλόριζου . Η ζώνη επαφής που έχουμε με την Κύπρο όσον αφορά στην ΑΟΖ έχει μήκος 48,6 χιλιόμετρα και αυτό οφείλεται στο σύμπλεγμα Καστελλόριζου. Και υπάρχει μόνο λόγω της απόλυτης επήρειας του συμπλέγματος. Έτσι η οριοθέτηση με την Ιταλία λειτουργεί ενισχυτικά.