52153 - Για να ξεπεράσεις

Ν. Λυγερός

Για να ξεπεράσεις
τα δόγματα
πρέπει
να αποφεύγεις
τις παγίδες
της βαρβαρότητας
γιατί μόνο έτσι
θα καταφέρεις
να βοηθήσεις
τους άλλους
που παραμένουν
εγκλωβισμένοι
γιατί κανείς
δεν μπόρεσε
να τους απελευθερώσει
από τα δεσμά
ενός παρόντος
που δεν έχει
μέλλον.