52155 - Κάθε κτίριο

Ν. Λυγερός

Κάθε κτίριο
που ανήκει
στην ιστορία
της αρχιτεκτονικής
είναι κομμάτι
της ομορφιάς
της Ανθρωπότητας
γι’ αυτό
δώσε
σημασία
ειδικά
όταν βλέπεις
εικόνες
από άλλους
αιώνες
που δεν θα είχες
θαυμάσει
ποτέ
αλλιώς.