52159 - Τα ιερά κτίρια

Ν. Λυγερός

Τα ιερά κτίρια
σου δίνουν
περισσότερες
γνώσεις
για τις άλλες
εποχές
επειδή
οι άνθρωποι
πάλεψαν
πέρα
των ορίων τους
για να μείνει
το ίχνος
ενός έργου
που ξεπερνά
εκ φύσης
τη ζωή.