52161 - Το ψηφιδωτό

Ν. Λυγερός

Το ψηφιδωτό
της Ανθρωπότητας
αγγίζει
την αρχιτεκτονική
γιατί
δείχνει
τη διάρκεια
της ποικιλίας
που ζει
γεωγραφικά
την ιστορία
αφού
τα κτίρια
ανήκουν πια
στην ίδια
τη φύση.