52172 - Ο συντονισμός

Ν. Λυγερός

Ο συντονισμός
των τσέλων
λειτουργεί
καταλυτικά
στην ορχήστρα
για να φανεί
το φώς
της παρτιτούρας
δίχως
τις σκιές
της μιζέριας
και να γίνει
η απελευθέρωση.