52173 - Είδαμε το έργο

Ν. Λυγερός

Είδαμε το έργο
που παράγει
η θεωρία Somas
του Καραθεοδωρή
με τους Μαθητές
σε πρακτικό
επίπεδο
και πόσο ανάλογο είναι
με αυτό
της θεωρίας συνόλων
χάρη σε υπολογισμούς
με τα πολυώνυμα
που επινόησε
για την αλγεβροποίηση
της ανάλυσης.