52174 - Το έγχρωμο τρίσομα

Ν. Λυγερός

Το έγχρωμο τρίσομα
επιτρέπει
να δεις εικαστικά
τις πράξεις
της θεωρίας
των Somas
μαζί
με την θεωρία
συνόλων
και να νιώσεις
βιωματικά
πως λειτουργούν
οι πράξεις
μέσω
των χρωμάτων.