52188 - Το παράθυρο του Viviani

Ν. Λυγερός

Το παράθυρο του Viviani
είναι τομή 
της σφαίρας και του κυλίνδρου
αλλά και η πρόκληση
με την οποία ασχολήθηκε
ο Wallis, ο Bernoulli
και ο Leibniz
και απασχόλησε
ακόμα
και τους υπολογιστές
με τις βάσεις
του Gröbner.