52189 - Μέσω λογικής

Ν. Λυγερός

Μέσω λογικής
αρχιτεκτονικής
αντιλαμβάνεσαι
ότι υπάρχει
μία ουσία
διαχρονική
που δεν είναι
μόνο
κοινωνική
αλλά
ανθρώπινη
επειδή
ανήκει
στην
Ανθρωπότητα.