52191 - Η Ελλάδα προχωρά

Ν. Λυγερός

Η Ελλάδα προχωρά
δυναμικά
γιατί βλέπει
το μέλλον
πιο στρατηγικά
αφού κατάλαβε
ότι η πολιτική
από μόνη της
δεν μπορεί
και πολλά
λόγω δυσλειτουργίας
του συστήματος
όταν γίνεται
κομματικό
και παραταξιακό.