52192 - Η κατάσταση στην Ινδία

Ν. Λυγερός

Η κατάσταση στην Ινδία
γίνεται
όλο και πιο σκληρή
λόγω του κορωνοϊού
διότι βλέπουμε
το ανάλογο
από την αρχή
που είχαμε
στη Βραζιλία
όταν πολλοί
θεωρούσαν
ότι το θέμα
δεν θα πάει
εκθετικά
αλλά πήγε.