52193 - Η Ρωσία

Ν. Λυγερός

Η Ρωσία
με περισσότερους
από μισό εκατομμύριο
μολυσμένους
δεν λέει πια
ότι διαχειρίζεται
αποτελεσματικά
την πανδημία
κι ακόμα
κι αν συνεχίζει
να κρύβει
τον πραγματικό
αριθμό
νεκρών
όλοι καταλαβαίνουμε
ποια είναι
η αληθινή
κατάσταση.