52194 - Όταν κατάφερες

Ν. Λυγερός

Όταν κατάφερες
να πείσεις
του μικρούς
ανθρώπους
και τους γονείς
να συνεχίσουν
τα μαθήματα
εξ αποστάσεως
τότε μπορείς
να πεις
ότι έσωσες
ανθρώπους
ενώ
όταν διαχειρίζεσαι
μια κατάσταση
που δεν σ’ άκουσαν
είσαι στο πλαίσιο
του συμβιβασμού.