52195 - Στη Νότια Αφρική

Ν. Λυγερός

Στη Νότια Αφρική
η κατάσταση
είναι κρίσιμη
και ενδεικτική
γιατί πραγματικά
κάνουν τεστ
για τον εντοπισμό
του κορωνοϊού
ενώ σε άλλες
χώρες Αφρικής
το αποφεύγουν
γιατί κάθε φορά
που γίνεται
ανεβαίνει
και το πλήθος
των μολυσμένων.