52205 - Όταν ζαλίστηκε

Ν. Λυγερός

Όταν ζαλίστηκε
η Κυριακή
φάνηκε
η πράξη
και η σιωπηλή
Ελένη
είδε άλλο
ένα έργο
πίσω
από το κείμενο
γιατί είχε
ζωή
και όχι μόνο
ήχο
απαγγελίας
αλλά
κομμάτι
θυσίας.