52209 - Συντονισμός αγωγού EastMed. (Dessin)

Ν. Λυγερός