52214 - Με την επαναφορά

Ν. Λυγερός

Με την επαναφορά
της μνήμης
βλέπεις
διαφορετικά
τα αρχεία
του κόσμου
και της βιβλιοθήκης
της Ανθρωπότητας
αφού έχουν
μέσα τους
πάντα
περισσότερα
απ΄ ό,τι υπολογίζαμε
γιατί πολλοί
ξεχνούν
το βάθος.