52215 - Ο θησαυρός

Ν. Λυγερός

Ο θησαυρός
της μνήμης
είναι
πιο βαθύς
απ’ ό,τι πιστεύουμε
και γι’ αυτό
χρειάζεται
μελέτη
με προσοχή
και πάθος
για να βρεις
στοιχεία
του παρελθόντος
που ζουν
μέσα σου.