52217 - Ο διάλογος

Ν. Λυγερός

Ο διάλογος
έγινε μετά
την ανάγνωση.
Ήξεραν
για το βιβλίο.
Έτσι
σε μια
διακλάδωση
έγινε
η πρώτη
επαφή
με τον συγγραφέα
που είχε
γράψει
σ’ εκείνο
το μέρος
ενώ ήταν αδύνατο.