52218 - Η μνημοσύνη

Ν. Λυγερός

Η μνημοσύνη
του κειμένου
έλεγε
περισσότερα
από τα λόγια
για να βοηθήσει
την επαναφορά
της μνήμης
αφού
έπρεπε
να σωθεί
ένας κρυφός
αγωνιστής
για να μάθουμε
την παλιά
αλήθεια.