52219 - Η διπλή γραφή

Ν. Λυγερός

Η διπλή γραφή
επέτρεπε
την κωδικοποίηση
για να παραμείνει
η διακριτική
αναφορά
στο σαμοβάρι
της μνήμης
που ποτέ
δεν έπαψε
να είναι
ζεστό
για όσους
πιστεύουν
στην ιστορία
του παρελθόντος.