5222 - Τα κόκκινα γεγονότα

Ν. Λυγερός

Όταν το κόκκινο έπαψε να φέγγει

στη χώρα όπου δεν έπεφτε ο ήλιος,

πλησίασε άλλες περιοχές

που δεν ήξεραν αυτό το χρώμα

και το ερυθρό έγινε θάλασσα

όπου σταμάτησαν τα πέτρινα χρόνια

για να κοιτάξουν τις κλεμμένες ζωές,

τις οποίες δεν εξαφάνισε

η γενοκτονία της μνήμης.