52220 - Η Σωτηρία

Ν. Λυγερός

Η Σωτηρία
δείχνει
το μονοπάτι
στην Ελευθερία
για να βρει
τον τρόπο
να ξεπεράσει
το σκοτάδι
έτσι ώστε
το φως
να λάμψει
και πάνω
στην ψυχή
που δεν έπρεπε
να φοβάται
πια.