52226 - Πέρα των ορίων

Ν. Λυγερός

Πέρα των ορίων
της πραγματικότητας
υπάρχει μία πιο γενική
μία νοόσφαιρα
που εμπεριέχει
τα στοιχεία
της πραγματικότητας
αλλά βέβαια
και των σεναρίων
που δεν έχουν
υλοποιηθεί
ακόμα
λόγω
Χρόνου.