52228 - Γέμισε φως

Ν. Λυγερός

Γέμισε φως
η ουσία
του κόσμου
για να φανεί
η αλήθεια
και πέρα
των σκιών
της λήθης
που καλύπτει
τα πάντα
αν δεν υπάρχει
αντίσταση
για τον αγώνα
του μέλλοντος
ενώ αυτός
είναι
απαραίτητος
για τη ζωή.