52229 - Αναζήτα

Ν. Λυγερός

Αναζήτα
πέρα
από τα δόγματα
την ουσία
της ζωής
που προσπαθούν
να αποφύγουν
λες και ξέρουν
ποιος είναι
ο σκοπός
του έργου
ενώ
δεν παράγουν
ούτε πράξεις
επειδή
δεν έζησαν
ποτέ
αποστολές.