52249 - Άσε τα δόγματα

Ν. Λυγερός

Άσε τα δόγματα
αν θέλεις
πραγματικά
να βοηθήσεις
την Ανθρωπότητα
γιατί όλα
αυτά
ανήκουν
στις κοινωνίες
της λήθης
που θέλουν
να κρατηθούν
από τους θεσμούς
γιατί
ξέρουν
ότι είναι
κενό
το έργο τους.