52250 - Σκέψου το έργο

Ν. Λυγερός

Σκέψου το έργο
σε κάθε
κίνηση
που κάνεις
όταν είσαι
στην ομάδα
γιατί
κάθε μέλος
πρέπει
να παίζει
τον ρόλο του
και να είναι
συντονισμένο
με όλους
τους άλλους
για να ζήσει
η καινοτομία.