52253 - Κάθε νότα

Ν. Λυγερός

Κάθε νότα
που ανακαλύπτεις
από ένα
παλιό ρυθμό
δεν είναι μόνο
η ανάγνωση
του παρελθόντος
όταν παίζεις
πάνω στο όργανο
διότι ακούς
το παρελθόν
κι αποτελεί
παράδειγμα
επαναφοράς
μνήμης.