52263 - Οι μέρες

Ν. Λυγερός

Οι μέρες
ανήκουν
στην ιστορία
της Ανθρωπότητας
μόνο αν
μέσα τους
παράγεις
έργο
για να μείνει
στην ιστορία
της Ανθρωπότητας
αλλιώς
και αυτές
γίνονται
περαστικές
και δεν αφήνουν
κανένα
ίχνος
πίσω τους.