52276 - Η σελίδα

Ν. Λυγερός

Η σελίδα
δεν ήταν
μόνο
συμβολική
ήταν
μια αναφορά
σε μία
εποχή
που το σύστημα
δεν ήθελε
να υπάρχει
έτσι
ήθελε
να σβήσει
κάθε
στοιχείο
που θα έλεγε
το αντίθετο.