52285 - Η Ευρώπη

Ν. Λυγερός

Η Ευρώπη
επηρεάστηκε
από την επαφή
του Βυζαντίου
με τους Άραβες
αλλά ακόμα
περισσότερο
από τους Διαμαρτυρόμενους
που διέσπασαν
τους Καθολικούς
με αποτέλεσμα
να υπάρξουν
πολλοί
θρησκευτικοί
πόλεμοι
στην καρδιά της.