52286 - Ενώ υπήρχε

Ν. Λυγερός

Ενώ υπήρχε
και ήταν
από τα μεγαλύτερα
του κόσμου
γιατί ξεχνάς
το Ινδοελληνικό
Βασίλειο
όταν κάνεις
αναφορές
στο παρελθόν
λες
και θέλεις
να σβήσεις
αυτή
τη μνήμη.